مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (819)

2-5-1- سرمایه انسانی292-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)312-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)‌322-6- سنجش سرمایه فکری332-6-1- دلایل سنجش سرمایه فکری332-6-2- شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری352-6-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری422-6-4- مدل ها و روش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (820)

گفتار نخست: نظریه تقصیر24 گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر)25 گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)26 گفتار چهارم: تضمین حق‏27فصل دوم:مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى‏مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالک و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (821)

آبزی پروری در راستای تأمین نیازهای غذایی انسان و استفاده از مواد پروتئینی با منشأ حیوانی که کیفیّت مطلوب دارند از اهمیّت بسزایی برخودار است. مطابق برآورد سازمان خواروبار جهانی، میزان تقاضای ماهی برای مصارف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (822)

1-11-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………….12 عدالت فضایی………………………………………………………………………………………………….12 عنوان صفحه تسهیلات عمومی شهری……………………………………………………………………………………12 شهر گرگان………………………………………………………………………………………………………12 فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP………………………………………………………………………..12 فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….14 2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی………………………………………………..15 2-1-1-فضا………………………………………………………………………………………………………15 2-1-1-1-فضا در جغرافیا…………………………………………………………………………………..16 2-1-1-2-فضای شهری……………………………………………………………………………………..18 2-1-2-عدالت…………………………………………………………………………………………………..20 2-1-2-1-عدالت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (823)

دایره88آفساید94علی سنتوری98 سایت منبع جمع‌بندی105فصل چهارم: نتیجه‌گیری106ضمیمه111منابع122فصل اولمقدمه طرح مسأله سانسور به طور کلی به معنای قطعه قطعه کردن و به هم چسباندن تکههای جدید میباشد. سانسور در عمل در جوامع مختلف وسیلهای برای جهتدارتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (809)

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری712-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری71 2-3-2- ارکان دیوان 732-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری742-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری 75 2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری 76 2-3-6- آسیب ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (810)

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی12گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال13 بند اول:وجود قرارداد13 بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت14 الف: عدم انجام تعهد14 ب: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (811)

3-آیه اکمال164-آیه ابلاغ17گفتار سوم: آشنایی با تفسیر المنار و مولف آن رشید رضا18الف) تفسیر المنار18اشتراکات و تفاوت‌های عبده و رشید رضا در تفسیر20ملاک‌های ضروری در تفسیر، از نگاه المنار21ویژگی‌های تفسیر المنار23تفسیر عقلانی دین23ارزش عقل در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (812)

جلوگیری از عدم عملکرد سیستم ایربگ……………………………………………………….135فصل پنجمسپر ایمنی و ایمنی بدنهسپر ایمنی ………………………………………………………………………………………….137 ایمنی بدنه خودرو………………………………………………………………………………..140ایمنی داخلی خودرو………………………………………………………………………………142فصل ششم بررسی منایع نویز خودرو– مقدمه……………………………………………………………………………………………………..144– منابع نویز خودرو……………………………………………………………………………………..144 موتور………………………………………………………………………………………………………………..145 سایت منبع نویز مکانیکی………………………………………………………………………………………………….148 نویز احتراق……………………………………………………………………………………………………148 نویز ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (813)

1-11- نتیجه گیری11فصل دوم12کلیات پژوهش122-1- مقدمه132-2-1- تعریف موزه مطابق با سازمان بین المللی ایکوم132-2-1-1- سازمان بین المللی ایکوم132-2-1-2- تعریف موزه در اسناد ایکوم142-2-1-3- آیین نامه اخلاقی ایکوم برای موزه ها152-3-تاریخچه و پیشینه موزه172-3-1- شکل گیری ادامه مطلب…

By 92, ago